وبلاگ تخصصي حسابداران
     
 

 

منابع كارشناسي ارشد رشته حسابداري

 
جمعه ٢٢ دی ،۱۳۸٥

دفترچه اول

:

رياضيات و آمار ( ضريب 3 - 40سوال ) :

رياضيات :

رياضيات و كاربرد آن در مديريت ( دكتر ناصحي فر )

رياضيات و كاربرد آن در مديريت (دكترجمشيد صالحي صدقياني )

رياضيات در مديريت, اقتصاد و حسابداري ( دكتر مسعود نيكوكار )

ریاضیات در مدیریت وحسابداری (امید محمودیان )

تستهاي رياضي كارشناسي ارشد ( هادي رنجبران)

آمار :

آمار و كاربرد ان در مديريت ( دكتر ناصحي فر )

آمار و كاربرد ان در مديريت1و2 ( دكتر عادل آذر و مومني - انتشارات سمت )

آمار و كاربرد ان در مديريت1و2 ( دكتر جمشيد صدقياني )

تستهاي آمار و كاربرد ان در مديريت كارشناسي ارشد ( هادي رنجبران )

تستهاي آمار و كاربرد ان در مديريت كارشناسي ارشد ( انتشارات سنجش تكميلي )

زبان عمومي و تخصصي ( ضريب 2 -30 سوال ) :

زبان عمومي : 

گرامر: Grammar for toefl- مسعود آريا نيا - عباس فرزام )

لغات : 504 Absolutely words for toefl -Essential words for toefl )

زبان تخصصي :

حسابداري ميانه - Intermediate Accounting ( KIESO - MOSICH )

حسابداري صنعتي - Cost Accounting ( HORNGREN & ALL… )

حسابداري پيشرفته - Advancesd Accounting ( LARSEN )

تستهاي كارشناسي ارشد زبان تخصصي حسابداري ( دكتر باقر زاده )

كتاب - Common mistakes in English

دفترچه دوم

:

حسابداري مالي (ضريب 3 - 30 سوال ) :

استانداردهاي حسابداري ايران (نشريه 160 )

صورتهاي مالي اساسي ( فصل اول نشريه 76 )

حسابداري موجودي كالا (نشريه 80 )

حسابداري دارائيهاي ثابت/ اموال, ماشين آلات و تجهيزات (نشريه 67 )

حسابداري استهلاك (نشريه 90 )

حسابداري سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار (نشريه 117 )

حسابداري شركتهاي سهامي (نشريه 94 )

حسابداري پيمانكاري (نشريه 51 )

شركتهاي تضامني ( پيشرفته 1 - حسن همتي)

مشاركت مخصوص /شركتهاي عملي (پيشرفته 1 - حسن همتي )

كالاي اماني /حق العمل كاري (پيشرفته 1 - حسن همتي )

فروش اقساطي (پيشرفته 1- حسن همتي )

اجاره ها (مباحث جاري در حسابداري - حسن همتي )

حسابداري شعب (پيشرفته 1 - حسن همتي )

حسابداري تغيير قيمتها / تورمي (پيشرفته 1 - حسن همتي )

صورتهاي مالي تلفيقي (نشريه 120 - دكتر شباهنگ )

صورتهاي مالي تلفيقي از تئوري تا عمل ( دكتر محسن خوش طينت )

صورتهاي مالي تلفيقي كاربردي ( دكتر محسن خوش طينت)

گزارشگري بخشها(پيشرفته 1- حسن همتي )

مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي استانداردهاي حسابداري ( دكتر عثماني و جمشيد اسكندري )

حسابداري صنعتي ( ضريب 2 - 30 سوال ) :

حسابداري صنعتي 1 (دكتر عرب مازار - پيام نور )

حسابداري صنعتي 1و2 و3(دكتر اعتمادي - انتشارات سنجش تكميلي )

حسابداري صنعتي 1و2و3 ( مجموعه سوالات حسابداري صنعتي 2002 CPA- علي مصدر )

حسابداري صنعتي ( رضا درگاهي )

حسابرسي ( ضريب 2 - 30 سوال ) :

اصول حسابرسي جلد 1و2 ( نشريه هاي سازمان حسابرسي 87 و 105 )

اصول حسابرسي ( دكتر آقائي و نژاد فهيم - انتشارات سنجش تكميلي )

سوالات چهار گزينه اي حسابرسي AICPA( گارو هوانسيان فر )

سوالات چهار گزينه اي CPA ( نشريه 154 سازمان حسابرسي )

ساير منابع مورد نياز :

جزوه درسي حسابداري ميانه ( دكتر مراد زاده - دانشگاه علامه طباطبائی تهران)

جزوه درسي حسابداري پيشرفته 2 ( دكتر محسن خوش طينت - علامه طباطبائی)

جزوه درسي حسابداري پيشرفته ( دكتر اسدي - علامه طباطبائی)

جزوه درسي حسابداري پيشرفته 1و2 ( دكتر باغوميان - شهید بهشتی تهران)

جزوه درسي حسابداري صنعتي 1و2و3 ( دكتر عثماني - شهید بهشتی)

مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي كارشناسي ارشد حسابداري ( پردازش )

مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي كارشناسي ارشد حسابداري ( دكتر نوروش و ... )

------------------

 
  لینک دائم


 

به وبلاگ تخصصي رشته حسابداري خوش امديد.

 
چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٥

از كليه دانشجويان رشته حسابداري تقاضا داريم كه در راه اندازي وبلاگ تخصصي رشته حسابداري ما را ياري فرمايند.

 
  لینک دائم


 

وبلاگ دانشجويان حسابداري

 
چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٥

 
  لینک دائم


 

 

 
چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٥

این وبلاگ متعلق به mehdimaleki1983 می باشد

 
  لینک دائم

مهدي

وبلاگ فارسی
اخبار ایران

feed